Dodawanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Dodawanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym

Edukacja matematyczna klasa 3. Dodawanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.

Pierwsza karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności. Druga karta: do samodzielnej pracy np. w zeszycie lub jako sprawdzian (cztery grupy - karteczka z różnymi liczbami w słupkach).

Zaloguj się aby móc pobrać