Utrwalamy wiedzę o Unii Europejskiej
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Utrwalamy wiedzę o Unii Europejskiej

Utrwalamy wiedzę o Unii Europejskiej.

Odpowiadanie na pytania prawda/fałsz.

Zaznaczanie symboli UE.

Rysowanie maskotki UE na podstawie przeczytanego opisu.

Zaloguj się aby móc pobrać