Utrwalamy kierunki geograficzne i rodzaje krajobrazów
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Utrwalamy kierunki geograficzne i rodzaje krajobrazów

Karta pracy z przyrody dla uczniów klas 3.

Utrwalamy kierunki geograficzne i rodzaje krajobrazów.

Dopisywanie na mapie Polski brakujących nazw miast i określanie położenia miast przy użyciu kierunków geograficznych.

Zaloguj się aby móc pobrać