Uczymy się krain geograficznych Polski. Zaznaczanie na mapie krain geograficznych.
Odpowiednie dla Klasa druga

Uczymy się krain geograficznych Polski. Zaznaczanie na mapie krain geograficznych.

Karta pracy z przyrody dla klas 2.

Uczymy się krain geograficznych Polski.

Co znajdę w karcie?:

  • Zaznaczanie na mapie krain geograficznych kolorami.
  • Nazewnictwo gór polskich.
  • Identyfikacja rejonów polski z dostępem do morza lub gór.
Zaloguj się aby móc pobrać