Segregowanie odpadów - ekologiczne zadania dla klasy 1
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Zasady segregowanie odpadów

Karta pracy z przyrody dla uczniów klas 1.

Celem karty pracy jest doskonalenie umiejętności dopasowywania odpadów do odpowiedniego pojemnika, wskazywania odpadów, które mogą być ponownie wykorzystane oraz rozwijanie sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej.

Zaloguj się aby móc pobrać