Rośliny okopowe, włókniste i oleiste
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Rośliny okopowe, włókniste i oleiste

Karta pracy z przyrody dla uczniów klas 3.

Poznajemy rośliny okopowe, włókniste i oleiste.

Łączenie nazw roślin z produktami.

Uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

Uzupełnianie brakujących informacji o roślinach, bądź dorysowywanie ilustracji.

Zaloguj się aby móc pobrać