Miesiące, dni tygodnia i kalendarzowe pory roku

Miesiące, dni tygodnia i kalendarzowe pory roku

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Kolejność miesięcy i dni tygodnia, daty rozpoczęcia kalendarzowej pory roku.
Pierwsze zadanie to porządkowanie i wpisywanie nazw miesięcy zgodnie z ich kolejnością w roku kalendarzowym. W ćwiczeniu drugim dzieci utrwalają nazwy dni tygodnia i ich prawidłową kolejność. Zadanie trzecie to znajomość dat rozpoczynających daną porę roku. Uwaga! Kalendarzowych pór roku, bo astronomiczne i meteorologiczne są inne.
Wiosna – 21 marca
Lato – 22 czerwca
Jesień – 23 września
Zima – 22 grudnia
Czwarte zadanie to znajomość nazw miesięcy przy przynależnych dodanej pory roku (od miesiąca, w którym pora roku się zaczyna. Zadanie piąte to wiadomości praktyczne czyli nazwa aktualnego miesiąca, znajomość daty urodzenia i zapisanie jej jednym z trzech sposobów.