Jedziemy za granicę
Odpowiednie dla Klasa druga

Jedziemy za granicę

Karta pracy dla uczniów klas 2.

Przygotowania do podróży za granicę - uczymy się wypełniać dokumenty swoimi danymi.

Pisanie nazw państw sąsiadujących z Polską i zaznaczanie ich na mapie.

Wypowiedź pisemna: Wybór państwa do odwiedzenia i uzasadnienie wyboru.

Rysowanie zabytku.

Zaloguj się aby móc pobrać