„Tańcowała igła z nitką” - Jan Brzechwa
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

„Tańcowała igła z nitką” - Jan Brzechwa

Karta pracy dla uczniów klas 1.

Celem karty pracy jest utrwalenie wiadomości na temat wiersza Jana Brzechwy pod tytułem „Tańcowała igła z nitką".

Uczniowie doskonalą umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijają logiczne myślenie, doskonalą sprawności manualne, pobudzają kreatywności.

Zaloguj się aby móc pobrać