Dobieranie przymiotników do rzeczowników - zadania dla klasy 3
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Rzeczowniki i przymiotniki - rodzaj męski, żeński i nijaki

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 3.

Celem karty pracy jest doskonalenie umiejętności poprawnego dobierania przymiotników do rzeczowników.

Zaloguj się aby móc pobrać