Postanowienia noworoczne dla klas 3
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Zadania noworoczne dla klas 3

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 3. 

Celem karty pracy jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania czasowników w czasie przyszłym, doskonalenie znajomości przysłów noworocznych oraz rozwijanie umiejętności językowych.

Zaloguj się aby móc pobrać