Pory dnia - zadania z języka polskiego dla klasy 1
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Pory dnia

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 1.

Celem karty pracy jest doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi pory dnia, utrwalenie zwrotów grzecznościowych oraz doskonalenie umiejętności kolorowania według określonego rytmu.

Zaloguj się aby móc pobrać