Podzielone zdania - połącz je w pary!

Podzielone zdania - karta pracy. Pobierz nową kartę pracy w PDF

Przygotowaliśmy nową kartę pracy dla dzieci, w celu ćwiczenia logicznego układania zdań :) Zdania podzieliliśmy na dwie części i wymieszaliśmy. Dzieci muszą połączyć zdania z powrotem tak, by mialy one sens!

Zaloguj się aby móc pobrać