Piszemy życzenia noworoczne
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Piszemy życzenia noworoczne i projektujemy plakat

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 3.

Projektujemy plakat i piszemy uroczyste życzenia noworoczne.

Rysowanie plakatu z uwzględnieniem informacji na temat miejsca, czasu, obowiązującego stroju i atrakcjach.

Pisanie przemówienia z życzeniami noworocznymi.

Zaloguj się aby móc pobrać