Organizujemy Dzień Babci i Dziadka.
Odpowiednie dla Klasa druga

Organizujemy Dzień Babci i Dziadka.

Organizujemy Dzień Babci i Dziadka. Zadania tekstowe obejmujące wykorzystanie obliczeń matematycznych w praktyce (liczenie gości, nakrywanie do stołu, zakupy, obliczanie czasu). Redagowanie wypowiedzi pisemnej na temat czasu spędzonego z babcią i dziadkiem. Tworzenie opisu postaci (babci i dziadka) i wykonanie do niego ilustracji.
Karty pracy ucznia są indywidualnie wypełniane prze każde dziecko, które wpisuje:
Osoby zaproszone na przyjęcie
Przygotowywane dla nich potrzebne naczynia
„Robi” zakupy w sklepie
Oblicza czas potrzebny do wykonania odpowiedniej liczby laurek
Podejmuje działania spowodowane przybyciem dodatkowych gości.
Kolejne zadanie może być rodzajem wklejki do zeszytu lub pomocą w wypowiedzi na temat czasu spędzonego z babcią lub dziadkiem. Można ją również napisać w zeszycie do języka polskiego lub wykorzystać jako część laurki (za co kocham babcię i dziadka?). Uczniowie mogą skorzystać z podpowiedzi lub dopisać swoje propozycje spędzania czasu z babcią lub dziadkiem.
Ostatnie zadanie sprawdza umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem i stworzenia (narysowania) portretu babci i dziadka zgodnie z powstałym opisem.
Jako zadanie dodatkowe można zachęcić uczniów do namalowania portretu babci lub dziadka i napisaniu o niej czy o nim kilka zdań o charakterystycznych cechach tej postaci.

Zaloguj się aby móc pobrać