Określanie rodzaju rzeczownika
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Określanie rodzaju rzeczownika

Określanie rodzaju rzeczownika
Zadania mają na celu sprawdzić umiejętność określania rzeczownika (męski, żeński i nijaki). Wyrazy można zapisywać w narysowanej w zeszycie tabelce albo najpierw wypisać tylko wyrazy w rodzaju męskim, potem żeńskim a na końcu w rodzaju nijakim.
Zadania dodatkowe:
Można wykorzystać zadanie nie tylko do określenia rodzaju rzeczownika, ale również do utrwalenia czy sprawdzenia znajomości alfabetu np. podkreślić wybranym kolorem wyraz w danym rodzaju, a potem uporządkować je i zapisać w zeszycie w kolejności alfabetycznej.
Można również do każdego wyrazu dopisać po 2 określenia (przymiotniki) zgodnie z rodzajem rzeczownika, na przykład:
Deszcz- ciepły, ulewny
Dziób- ostry, twardy
Można z wybranymi parami wyrazów ułożyć i zapisać zadania, a nawet krótką historyjkę, np.:
Wieczorem padał ulewny deszcz. Twardy dziób bociana uderzał w skorupę ślimaka.

Zaloguj się aby móc pobrać