Lektura „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Lektura „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza.

Lektura „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza. Sprawdzenie znajomości występujących w niej postaci i przebiegu wydarzeń. Udzielanie odpowiedzi na pytania w formie zapisywanych zdań. Pisownia nazw własnych (imiona i nazwy geograficzne) wielką literą.
Karta do wpisywania prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące lektur, utrwalania zdobytych wiadomości, praca w grupach lub jako sprawdzian ze znajomości treści lektury. Można ocenić zarówno prawidłową odpowiedź jak i jej formę.

Zaloguj się aby móc pobrać