Żabie czytanie ze zrozumieneim
Odpowiednie dla Klasa druga

Czytamy ze zrozumieniem - rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 2.

Żabie czytanie ze zrozumieniem.

Odpowiadanie na pytania na podstawie krótkiego tekstu.

Uzupełnianie tabeli rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami.

Zaloguj się aby móc pobrać