Alfabet - klasa 2 i 3
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Alfabet - klasa 2 i 3


Alfabet
Zadania mają na celu sprawdzić znajomość alfabetu oraz wykorzystać ją do porządkowania wyrazów zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie.
Pierwsza karta pracy (dla klasy 2 i chętnych) obejmuje alfabet z wiersza J. Tuwima „Abecadło” (bez ą, ę i zmiękczeń).
Zad. 1
Prawidłowe uzupełnienie liter ułatwi uczniom wykonanie dwóch kolejnych zadań.
a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z.
Zad. 2
Borys, Dorota, Franek, Justyna, Nadia, Radek, Tomek, Weronika.
Zad. 3
bałwan, gogle, kask, lodowisko, łyżwy, narty, rękawice, sanki.
Druga karta pracy (dla uczniów klasy 3) obejmuje alfabet z ą i ę oraz ze zmiękczeniami.
Zad. 4
Podobnie jak w zadaniu pierwszym prawidłowe uzupełnienie pustych miejsc ułatwi wykonanie kolejnych.
a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż.
Zad. 5
ciasto, ćwikła, dźwig, niebo, ósemka, świeca, ziarno, źródło.
Zad. 6
Każdy wyraz w tym zadaniu rozpoczyna się na literę k, dlatego w poleceniu znajduje wskazówka, żeby kolejną literę zaznaczyć zielonym kolorem. Zgodnie z zasadą porządkujemy wtedy wyrazy według kolejnej (w tym przypadku drugiej) litery.
kartka, kąt, kieszeń, kostka, kózka, krawat, kwiat, kula.

Zaloguj się aby móc pobrać