Zapisywanie dat - klasa druga

Zapisywanie dat - klasa druga

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka


Zapisywanie dat
Karty mogą być wykorzystana utrwalenia lub sprawdzenia umiejętności związanych z:
- odczytywaniem znaków rzymski
- zapisywaniem liczb za pomocą znaków rzymskich,
- znajomością nazw miesięcy i prawidłową ich pisownią
- kolejnością występowania miesięcy w roku kalendarzowym (bezpośrednimi „sąsiadami” każdego z nich).
Dwie różne karty (treść zadań taka sama, ale inne przykłady) umożliwia wykorzystanie ich jako kartkówkę lub sprawdzian.