Zadania tekstowe - klasa druga

Zadania tekstowe - klasa druga

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Zadania tekstowe. Porównywanie różnicowe.
Karta ta może być wykorzystana do utrwalenia pojęcia „o tyle mniej” a także umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (w tym dotyczących porównywania różnicowego i obliczeń pieniężnych).
Zad. 1
Najprostsze zadanie polega na narysowaniu liczby elementów pomniejszonej o podaną liczbę. Jeśli zadanie zostanie prawidłowo wykonane, to znaczy że uczeń wie, że od podanej ilości elementów odejmuje tyle, o ile ma być mniej. (5 – 3 = 2, 6 – 3 = 3, 8 – 3 = 5).
Zad. 2 i 3
Polega na uważnym przeczytaniu treści, wykonaniu rysunku pomocniczego oraz uzupełnieniu obliczenia (wpisaniu działania) i odpowiedzi. Druga część zadania polega na obliczeniu sumy (pomocne jest skorzystanie z wykonanego rysunku).
Zad. 4
Podobnie jak w zad. 2 i 3 na uważnym przeczytaniu treści oraz uzupełnieniu obliczenia (wpisaniu działania) i odpowiedzi. Nie ma miejsca na rysunek, ale jeśli dziecko ma taką potrzebę może narysować go na doleczy odwrocie kartki. Druga część zadania polega na obliczeniu sumy zapłaconych za poszczególne produkty pieniędzy.