Zadania tekstowe - klasa druga
Odpowiednie dla Klasa druga

Zadania tekstowe - klasa druga

Zadania tekstowe. Porównywanie różnicowe.
Karta ta może być wykorzystana do utrwalenia pojęcia „o tyle mniej” a także umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (w tym dotyczących porównywania różnicowego i obliczeń pieniężnych).
Zad. 1
Najprostsze zadanie polega na narysowaniu liczby elementów pomniejszonej o podaną liczbę. Jeśli zadanie zostanie prawidłowo wykonane, to znaczy że uczeń wie, że od podanej ilości elementów odejmuje tyle, o ile ma być mniej. (5 – 3 = 2, 6 – 3 = 3, 8 – 3 = 5).
Zad. 2 i 3
Polega na uważnym przeczytaniu treści, wykonaniu rysunku pomocniczego oraz uzupełnieniu obliczenia (wpisaniu działania) i odpowiedzi. Druga część zadania polega na obliczeniu sumy (pomocne jest skorzystanie z wykonanego rysunku).
Zad. 4
Podobnie jak w zad. 2 i 3 na uważnym przeczytaniu treści oraz uzupełnieniu obliczenia (wpisaniu działania) i odpowiedzi. Nie ma miejsca na rysunek, ale jeśli dziecko ma taką potrzebę może narysować go na doleczy odwrocie kartki. Druga część zadania polega na obliczeniu sumy zapłaconych za poszczególne produkty pieniędzy.

Zaloguj się aby móc pobrać