Zadania na liczbach w zakresie do 10
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Zadania na liczbach w zakresie do 10


Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10, porównanie sum i różnic (znak =, < i >), porządkowanie liczb malejąco i rosnąco w zakresie 10.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności dotyczących dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10. Jedną kartę pracy można dać dwóm uczniom w ławce. Ustalić, że jedno dziecko liczy wszystkie przykłady z lewej strony, drugie z prawej.

 

 


Zadanie 1
Sprawdza umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10 (rachunek pamięciowy lub w oparciu o konkret na przykład liczydło). Uczniowie mogą nad każdym działaniem wpisać wynik a dopiero potem znak (który wynik jest większy, a który mniejszy).


Zadanie 2
To zadanie wymaga dużej czujności. Uczeń oblicza działania. Jeśli podany wynik nie jest prawidłowy należy go przekreślić i wpisać poprawny. PRZYPOMNIENIE dla dzieci- działania wykonujemy po kolei od strony lewej do prawej.


Zadanie 3
Sprawdza znajomość i umiejętność zapisu kolejnych liczb od 0 do 10. Najpierw rosnąco a potem malejąco.

Zaloguj się aby móc pobrać