Obwody figur geometrycznych - klasa 3

Obwody figur geometrycznych - klasa 3

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Obliczanie obwodu figur geometrycznych. Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania długości boków figur geometrycznych lub ich obwodów.
Karta do uzupełniania, utrwalania zdobytych wiadomości lub umiejętności, albo jako sprawdzian w dwóch różnych grupach.