Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, przeliczanie elementów, porządkowanie liczb malejąco i rosnąco (w zakresie 30), rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z ważeniem i jednostką wagi (kg) lub obliczeniami pieniężnymi (zł).
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako krótki sprawdzian. W plikach znajdują się dwie grupy z różnymi liczbami oraz danymi w zadaniach tekstowych.
Zadanie pierwsze sprawdza znajomość i umiejętność zapisu kolejnych liczb od 0 do 30. Najpierw rosnąco a potem malejąco. Drugie zadanie sprawdza prawidłowe przeliczanie elementów w szeregu oraz zaznaczanie kredką wskazanych elementów. Kolejne zadanie wymaga umiejętności dodawania (w tym trzech składników) i odejmowania liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rachunek może być obliczany w pamięci lub na konkretach. W zadaniu czwartym jest sprawdzana umiejętność czytania (głośnego lub cichego) treści zadania. Zapisu działania (dodawanie kilku składników) i wpisaniu w odpowiedzi rozwiązania (wynik dodawania). Zadanie 5 sprawdza zrozumienie istoty mnożenia jako wielokrotności tej samej liczby. Obliczenie wyniku za pomocą dodawania i mnożenia.

Zaloguj się aby móc pobrać