Dodajemy i porównujemy liczby w zakresie od 1 do 5. Zadania z kolorowaniem.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Dodajemy i porównujemy liczby w zakresie od 1 do 5. Zadania z kolorowaniem.

Karta pracy dla uczniów klasy pierwszej. Dodawanie i porównywanie liczb w zakresie od 1 do 5 poprzez kolorowanie.

Zaloguj się aby móc pobrać