Dodajemy i odejmujemy liczby od 1 do 5. Wstawianie znaków <, > lub =. Liczenie przedmiotów i kolorowanie liczb.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Dodajemy i odejmujemy liczby od 1 do 5. Wstawianie znaków <, > lub =. Liczenie przedmiotów i kolorowanie liczb.

Karty pracy dla uczniów pierwszej klasy ćwiczące zdolności ucznia w dodawaniu i odejmowaniu liczb od 1 do 5. Uczeń uczy się porównywać liczby i poprawnie używać znaków mniejszości (<), większości (>) i równości (=).

Co znajdę w karcie?:

  • wpisywanie znaków mniejszości, większości i równości
  • liczenie przedmiotów
  • koloroanie liczb
  • zadania ze zwierzątkami
  • rysowanie
Zaloguj się aby móc pobrać