Banner

Regulamin konkursu "Polowanie na pisanki"

BRAWO
Udało Ci się znaleźć pisankę!
0 /70
Dowiedz się więcej

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W PORTALU WCZESNOSZKOLNI.PL POD TYTUŁEM „Polowanie na pisanki”


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Wczesnoszkolni.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ulicy Stanisława Moniuszki 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886902, NIP: 9542824110, REGON: 388318460, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

Konkurs rozpoczyna się 24.03.2021 roku o godzinie 10:00 i trwa do 3 kwietnia do godziny 23:59.

Reklamacje, zażalenia, pytania i skargi należy zgłaszać na adres email biuro@wczesnoszkolni.pl lub listownie na dane organizatora.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym (potwierdzonym) użytkownikiem portalu wczesnoszkolni.pl

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz pracownicy firm współpracujących przy organizacji konkursu. W konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodziny organizatorów i pracowników (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)


§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Przedmiotem konkursu jest znalezienie na portalu wczesnoszkolni.pl jak największej liczby pisanek wielkanocnych w czasie trwania konkursu. Pisanki w formie małych grafik zostały ukryte na portalu w różnych jego miejscach a ich znalezienie wymaga dużej spostrzegawczości.

Aby zebrać pisanki należy kliknąć w jej grafikę. System powinien poinformować, że pisanka została zebrana a licznik zebranych pisanek powinien się sam zaktualizować.

Aktualny stan zebranych pisanek dostępny jest po zalogowaniu w panelu konta.

Na portalu zostało ukrytych 70 pisanek o różnym stopniu trudności w znalezieniu:

Nagrody otrzymują osoby, które znajdą największą liczbę pisanek w czasie trwania konkursu. Jeśli uczestnicy znajdą identyczną liczbę pisanek o kolejności zajętego miejsca decyduje czas znalezienia ostatniej pisanki jaki został zanotowany w systemie informatycznym w formacie dd.mm.rrrr hh:ss.

Ogłoszenie listy osób, które wygrały nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu pod adresem https://wczesnoszkolni.pl/polowanie-na-pisanki oraz na Fanpage organizatora konkursu.

Zdobywcy nagród zostaną o nagrodzie poinformowani drogą mailową na adres email użyty podczas rejestracji konta w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć na email organizatora w przeciągu 7 dni roboczych podając w nim adres do wysyłki nagród. W przypadku nie wyrażenia chęci odbioru nagrody nagroda przechodzi na poczet organizatora i będzie wykorzystana w kolejnych akcjach marketingowych.

Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Maciej Bogacz – Prezes Zarządu.


§ 4 DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu email wprowadzając je w swoim koncie w panelu po wcześniejszym zalogowaniu. Podanie danych ma na celu umożliwienie wysyłki nagrody.


§ 5 POSTNOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów konkursu oraz zmian specyfiki nagród. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie.

Wszelkie spory rozstrzygane są przez zarząd Wczesnoszkolni.pl Sp. z o.o. W składzie:

Maciej Bogacz – Prezes Zarządu

Jakub Nagórski – Członek Zarządu

Zbigniew Gronowski – Członek Zarządu

 

Data publikacji: 24.03.2021 10:00

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021 08:22