Zapisywanie dat

instrukcja

  1. Wygeneruj tabelę sprawdzająca znajomość miesięcy i cyfr rzymskich.
  2. Dodaj zadanie sprawdzające znajomość ważnych dat i umiejętność ich poprawnego zapisu.
  3. Dodaj zadanie matematyczne sprawdzające znajomość liczby dni w danym miesiącu.
-
+