Generator zadań matematycznych

instrukcja

  1. Wybierz klasę - wybór klasy automatycznie ustali odpowiednie zakresy liczb do zadań
  2. Poziom trudności - Ustawienie poziomu na „trudny” sprawia, że generator tworzy zadania z przenoszeniem wartości „jeden dalej” np. 16 + 15 = 31 (6 + 5 = 10 i 1 dalej)
  3. Zadania mogą się powtarzać - zaznacz, jeśli generator może losować identyczne zadanie więcej niż jeden raz.
  4. W dodatkowych opcjach ustaw czy chcesz aby w zadaniach matematycznych występowały tak proste zadania jak mnożenie przez 1 lub dodawanie 0.
  5. Generuj - kliknięcie przycisku wygeneruje żądaną liczbę arkuszy. Arkusze pojawią się w podglądzie
  6. Po wygenerowaniu podglądu klikając przycisk "Pobierz" zapiszesz do siebie na urządzenie gotowy plik PDF z zadaniami. Powodzenia!
Wybierz
-
+
-
+