W dzisiejszych czasach rola nauczyciela przekracza ramy tradycyjnego przekazywania wiedzy. Edukacja opiera się na tworzeniu inspirującej i wspierającej przestrzeni. Uczniowie w szkole nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne. Jednak aby to osiągnąć, konieczne jest zbudowanie pozytywnych relacji w klasie

Dlaczego budowanie relacji w klasie jest ważne?

Zbudowanie trwałych i pozytywnych relacji w klasie stanowi fundament sukcesu edukacyjnego. Kiedy uczniowie otrzymują wsparcie i zrozumienie z twojej strony, ich motywacja do nauki wzrasta. Wychowankowie mający dobre relacje z nauczycielami, wykazują mniej problemów z zachowaniem. Relacje uczeń-nauczyciel kształtują atmosferę w klasie! 

Relacje nauczyciela z uczniami

5 kroków w budowaniu relacji w praktyce

1. Ustal zasady panujące w klasie. 

Podstawowym krokiem w budowaniu relacji w klasie jest ustalenie jasnych zasad. Przedstaw uczniom reguły panujące w klasie, wyjaśnij je i napisz je w formie klasowej umowy, pod którą wszyscy muszą się podpisać. Będzie to stanowiło fundament w egzekwowaniu zasad. Umieść zasady w widocznym miejscu w klasie, aby uczniowie mieli do nich łatwy dostęp i mogli łatwo je sobie przypomnieć. Część zasad można przedstawić w formie graficznej, co pomoże uczniom lepiej je zapamiętać. 

2. Komunikacja 

Formą budowania dobrych relacji jest codzienna komunikacja. Zaczynaj dzień od serdecznego „Dzień dobry” i  kończ na uprzejmym „Do widzenia”, nie zapominaj również o kulturalnych zwrotach w rozmowie z uczniem jak np. „proszę” i „dziękuję”. Zapytaj jak się dziś czują lub jaki mają nastrój. Pochwal sukcesy i dobre zachowanie. W ten sposób wykażesz troskę o uczniów, którzy będą czuli się docenieni i zauważeni.  

3. Zrozumienie uczniów 

Na początku roku postaraj się dowiedzieć czegoś o zainteresowaniach swoich uczniów. Pokażesz im, że ich pasje i hobby są dla ciebie ważne, dzięki czemu stworzysz atmosferę otwartości i akceptacji.

4. Rozwiązywanie problemów

W trakcie roku szkolnego nieuniknione są problemy, trudności i spory. Ważne jest, aby każdą trudną sytuację potraktować jako okazję do wzmocnienia relacji z uczniami. Rozwiązując problem w sposób konstruktywny i uczciwy, pokazujesz swoje zaangażowanie w dobro ucznia oraz wspierasz ich rozwój emocjonalny. 

5. Bezpieczna przestrzeń

Do zbudowania trwałych relacji w klasie, ważne jest, aby uczniowie czuli się bezpiecznie. Doceniaj ich wysiłek, bądź konkretny w swoich komentarzach, wyrażaj wdzięczność za ich zaangażowanie. Stwórz atmosferę, w której każdy może wyrazić swoje myśli i uczucia wiedząc, że są one szanowane. Bądź dla uczniem wsparciem w trudnych chwilach, pokaż, że zawsze mogą na ciebie liczyć.

Dobre relacje w klasie

Klucz do sukcesu

Relacje w klasie mają ogromne znaczenie dla sukcesu edukacyjnego uczniów. Budowanie relacji wymaga ogromnego zaangażowania, empatii i otwartości ze strony nauczyciela. Pozytywne relacje motywują uczniów do angażowania się w życie klasy i osiągania wyższych wyników w nauce. Dobre stosunki w klasie nie tylko mają wpływ na edukację, rozwijają również umiejętności społeczne niezbędne w życiu młodego człowieka. 

 

Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!