Zdolności poznawcze na początku edukacji wczesnoszkolnej rozwijają się w szybkim tempie. To idealny moment, aby zapoznać dziecko z różnorodnymi technikami przyswajania wiedzy, które pomogą mu osiągać jak najlepsze wyniki w szkole. W tym artykule omówimy style uczenia się oraz skuteczne techniki nauczania, które możesz zastosować, aby wspomóc rozwój intelektualny swojego dziecka. 

techniki uczenia się

Style uczenia

Każde dziecko ma własny unikalny sposób przyswajania wiedzy. Określenie stylu uczenia się odgrywa istotną rolę w trakcie edukacji i wpływa na to, w jaki sposób dziecko przyswaja przekazywane mu informacje. Wśród różnych stylów uczenia można wyróżnić 4 główne:  

Wzrokowiec („widzę, co robię”)

Osoby preferujące ten styl uczą się najlepiej poprzez obserwację i widzenie informacji. W przyswajaniu informacji pomagają mu: grafiki, wykresy, mapy myśli i prezentacje multimedialne. Najlepiej uczy się, gdy może coś zobaczyć, prześledzić, porównać. 

Słuchowiec („słyszę, co robisz”)

Słuchowiec najlepiej przyswaja wiedzę przekazywaną ustnie. Idealnie zapamiętują słuchając nauczycieli na lekcji, audiobooków i oglądając filmy dokumentalne. Istotne jest, aby zapewnić mu spokojną przestrzeń do słuchania oraz jasne i klarowne wyjaśnienie werbalne. 

Czytający („wiem, bo przeczytałem”)

Ten typ ucznia przepada za pracą z tekstem. Najlepiej zapamiętują informację z podręczników, notatek oraz tworząc własnoręcznie notatki. Pisemne zadania i notowanie, które wymagają ponownej analizy tekstu, są dla tego stylu uczenia najbardziej skuteczne. 

Kinestetycy („robię, żeby zrozumieć”)

Kinestetycy uczą się przez działanie i doświadczanie otoczenia. Najlepiej łączą naukę z ruchem i interakcją z otoczeniem. Ćwiczenia praktyczne, doświadczenia sensoryczne i aktywności ruchowe są niezbędne w trakcie nauki. Planując naukę, warto uwzględnić elementy praktyczne oraz ćwiczenia, angażujące działanie i ruch. 

 

metody uczenia się

Techniki uczenia 

W zależności od tego, jaki styl nauki preferuje Twoje dziecko, możesz zaproponować mu różne techniki uczenia się. Przygotowaliśmy dla ciebie 5 technik uczenia się, które powinno znać każde dziecko.

Metoda pomiaru czas 

Wiele pociech ma problem z utrzymaniem koncentracji przez dłuższy czas. Jednak jest na to sposób. Metoda pomiaru czasu, inaczej znana jako technika Pomodoro. Polega na tym, żeby dziecko uczyło się przez określony czas, np. 25 minut, a następnie miało 5-10 minutową przerwę. Koncentracja na zadaniu przez krótki czas może poprawić wydajność i zwiększyć chęci do nauki. 

Uczenie przez nauczanie

Zachęcaj dziecko do wytłumaczenia tobie, siostrze lub dziadkom tego, tego co ostatnio się nauczyły. Nie tylko pomaga im to zapamiętać materiał, zachęca je również do używania własnych słów do wyjaśniania określonego zagadnienia. Ta technika uczenia się pomaga dziecku nie tylko lepiej zapamiętywać, ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne. Po każdym dniu w szkole wypytuj dziecko, czego się tego dnia nauczyło i proś o szersze wytłumaczenie danego tematu.

ucząca się dziewczyna

Mapa myśli 

Mapa myśli to technika uczenia się, polegająca na wizualizacji najważniejszych informacji dotyczących określonego tematu. Pomaga dzieciom uporządkować swoje myśli i pomysły w jednym miejscu. Mapa myśli to wspaniały sposób na naukę i organizację informacji. Pomaga zrozumieć związek między różnymi pomysłami i sprawia, że nauka jest zabawą przygodą pełną kolorów i kreatywności! Jest jak kolorowy plan nauki!

Uczenie przez sztukę 

Angażuj swoje dziecko w tworzenie prac plastycznych. Może to stanowić nie tylko zabawę, ale również pomóc utrwalić zdobytą wiedzę. W jaki sposób? Poproś dziecko, aby narysowało lub stworzyło coś związanego z tym, czego się ostatnio nauczyło. Na przykład, jeśli uczy się o zwierzętach, może stworzyć zwierzę, które najbardziej zapadło mu w pamięć.

Gry i zabawy edukacyjne 

Gry i zabawy edukacyjne stanowią doskonałą technikę nauki w tym wieku. Gry planszowe, karty pracy, quizy, wykreślanki, a nawet edukacyjne gry komputerowe mogą pomóc dziecku w nauce matematyki, języków, czy nauk przyrodniczych. Poprzez rozwiązywanie zadań przez zabawę dzieci mogą rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów i logiczne myślenie.

najlepsze metody uczenia sie

Urozmaicając techniki uczenia, możesz dostosować proces nauki do stylu i potrzeb twojego dziecka. Od techniki mierzenia czasu, po gry i zabawy edukacyjne. Pokazując dziecku równe techniki uczenia, otwieramy przed nim drzwi do skutecznej przyswajania wiedzy i osiągnięcia wielu sukcesów w szkole!