Konferencja Aktywni w Edukacji – 23 marca, Tychy

Już 23 marca w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka przy ul. Borowej 123 w Tychach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie edukacyjne – konferencja „AKTYWNI W EDUKACJI”. Konferencja jest częścią projektu, jaki od dwóch lat realizowany jest w szkole „Zaprojektujmy naszą szkołę”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
W ramach projektu nauczyciele szkoły zapoznali się z metodami pracy z uczniem oraz rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w najlepszych systemach edukacyjnych, czyli w Danii i Finlandii. Adaptacja obserwowanych dobrych praktyk do warunków polskiej publicznej szkoły podstawowej pozwoliła na usprawnienie pracy szkoły i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
Teraz nauczyciele SP 10 w Tychach dzielą się wiedzą i umiejętnościami podczas bezpłatnej konferencji AKTYWNI W EDUKACJI, na którą serdecznie zapraszają wszystkich entuzjastów edukacji.

Aktywni w Edukacji

Formularz rejestracyjny

Na program konferencji składa się część wykładowa oraz warsztatowa. W ramach części wykładowej, która potrwa od 9:30 do 13:30, odbędzie się szereg wystąpień związanych z szeroko pojętą aktywnością w edukacji: od perspektywy naukowej (neurodydaktyka), poprzez powiązanie edukacji z realnymi potrzebami świata przyszłości (programowanie), aż do prezentacji możliwości wsparcia rozwoju edukacji dzięki programowi Erasmus + oraz przykładów dobrej praktyki w oparciu o projekt SP 10 w Tychach „Zaprojektujmy naszą szkołę”.
Zaproponowana tematyka konferencji idealnie trafia w aktualną dyskusję o realnych potrzebach współczesnej szkoły i całej jej społeczności: uczniów, ich rodziców i samych specjalistów edukacji – nauczycieli.
Marzena Żylińska i jej wykład „Architektura kompetencji szkolnych w świetle badań nad mózgiem” w sposób przystępny i praktyczny przybliży perspektywę neurodydaktyczną w pracy nauczyciela.
Czym jest neurodydaktyka? Wiedzą o tym, jak uczy się mózg. Od neurodydaktyki powinno zaczynać się całe myślenie o edukacji jako takiej, począwszy od przestrzeni fizycznej, a skończywszy na treściach nauczania i formach pracy.
Kardiochirurg pracuje przede wszystkim z sercem, a nauczyciel – z mózgiem swojego ucznia. Wydaje się więc oczywiste, że powinniśmy orientować się jak działa i uczy się ten organ, zanim przystąpimy do działania 😉
Programowanie jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością na rynku pracy. Finowie wpisali tę umiejętność w zestaw kluczowych umiejętności przyszłości, tuż obok takich umiejętności jak dbanie o siebie, kompetencje kulturowe i przedsiębiorczość. O swojej przygodzie z programowaniem opowie w fascynujący sposób Anna Krawczyk.

W części warsztatowej, która potrwa od 14:00 do 16:00, będzie okazja zapoznać się z metodami i sposobami pracy z uczniem, które wspierają jego aktywność i motywację wpływając bezpośrednio na proces uczenia się.
Warsztaty prowadzone będą przez dr M. Żylińską (Jak zaczynać lekcję, aby zainteresować uczniów) oraz uczestników projektu – nauczycieli SP 10 w Tychach.
Propozycje warsztatów:

 • Flipped Classroom – odwrócona lekcja:
  Podczas tradycyjnej lekcji uczeń zwykle poznaje nowy materiał, a następnie utrwala go w domu, odrabiając „pracę domową”. Odwrócona lekcja polega na zamianie kolejności tych form uczenia się. Uczeń dostaje do zapoznania się i opracowania materiał w domu, a na zajęciach powtarza i utrwala nabyte wiadomości i umiejętności. Metoda ta związana jest z tworzeniem oraz wykorzystywaniem przez nauczyciela filmów edukacyjnych. Dzięki udostępnieniu ich w internecie uczniowie mogą w domu uczyć się, w odpowiednim dla siebie czasie i tempie pracy. Podczas zajęć w szkole nauczyciel może przeznaczyć całą lekcję na ćwiczenia praktyczne, utrwalające materiał. Metoda ta daje także możliwość wyrównania poziomu w klasie oraz wzbudzenia w uczniach chęci odkrywania.
 • Dialogue Flowers:
  Metoda służy kształceniu kompetencji społecznych i komunikacji, zwłaszcza umiejętności rozmowy, analizy i wyciągania wniosków, dzielenia się wiedzą w oparciu o własne doświadczenia w zakresie danego tematu, a także aktywnego słuchania i formułowania pytań, bez poddawania wypowiedzi ocenie.
  Istotną rolą metody jest uświadomienie, iż bazując na indywidualnym wkładzie uczniów budujemy pełny obraz zagadnienia, które jest tematem głównym zajęć, i że to właśnie umożliwienie wypowiedzi każdej osobie, sprawia, że wspólnie wiemy dużo więcej, niż w pojedynkę (od doświadczenia indywidualnego do usystematyzowanej wiedzy na zadany temat).
 • Cooperative Learning – nauczanie we współpracy:
  Metoda pracy w 4-5 osobowych grupach. Można ją wykorzystać na każdym przedmiocie realizując np. materiał powtórzeniowy. Buduje ona wewnętrzną motywację do pracy, wzmacnia poczucie własnej wartości oraz rozwija w uczniach umiejętność współdziałania przy rozwiązywaniu problemów. Zakłada, że to nie nauczyciel jest dysponentem wiedzy, a uczniowie, którzy w procesie pracy grupowej nauczają siebie nawzajem. Rola nauczyciela sprowadza się do konkretnego, przemyślanego przydzielenia uczniów do grup i zachęcenia ich do rozwiązania postawionych przed nimi zadań.

Program konferencji oraz formularz rejestracji na wydarzenie (do 19 marca) dostępne są na stronie szkoły:
www.sp10tychy.szkolnastrona.pl

Zapraszamy także na szkolną stronę na FB:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach

oraz stronę wydarzenia:
Aktywni w Edukacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge