Banner

,,Podziemne wycieczki” to doskonała szansa rozwoju różnych umiejętności uczniów.

BRAWO
Udało Ci się znaleźć pisankę!
0 /70
Dowiedz się więcej

,,Podziemne wycieczki” to doskonała szansa rozwoju różnych umiejętności uczniów.


,,Podziemne wycieczki” to doskonała szansa rozwoju różnych umiejętności uczniów.

Zajęcia opierające się na programach edukacyjnych znajdujących się w ofercie Kopalni Soli w Bochni to świetna alternatywa dla standardowych lekcji. Programy edukacyjne nie tylko dostarczają informacji i faktów, stwarzają także szansę rozwoju różnych umiejętności takich jak np. umiejętność uważnego słuchania czy współpracy w grupie.

Rozwijające aktywności w trakcie wycieczki

Różnorodność zadań, z jakimi dzieci stykają się w ramach podziemnej wycieczki, zapewnia możliwość ujawnienia się talentów i zdolności nie zawsze dostrzegalnych w typowych sytuacjach szkolnych. Doskonalą wówczas pamięć, zdolność logicznego myślenia, wyobraźnię, cechy przywódcze, wzbogacają słownictwo, umiejętności plastyczne, dziennikarskie czy orientację przestrzenną, niezbędną wśród zawiłych korytarzy. Również uczniowie, na co dzień niemający szansy na odniesienie sukcesów wśród rówieśników, mogą zostać docenieni. Wpłynie to pozytywnie na ich samoocenę i poczucie własnej wartości.

Zalety nauki przez zabawę w kopalni

Oryginalność i wyjątkowość miejsca, jakim jest podziemna przestrzeń, tworzy niewiarygodny klimat, zwiększając dziecięcą ciekawość. Warto dodać, że dzieci chętniej uczą się wtedy, kiedy dostrzegają praktyczne zastosowanie nowej wiedzy w codziennym życiu. Dostarczane przez program edukacyjny Kopalni Soli w Bochni informacje i ciekawostki dotyczące m.in. wykorzystania soli do różnych celów czy aspektów pracy górników, przekładają się na rzeczywiste sytuacje, motywując dzieci do zainteresowania się daną problematyką. A wykorzystanie legend, takich jak opowieść o Skarbniku pozwala dzieciom pokazać, jakie poczucie bezpieczeństwa daje współpraca między ludźmi.

Aktywności grupowe - korzyść dla ucznia i nauczyciela

Każdy z programów edukacyjnych zawiera zadania, które dzieci muszą wykonać wspólnie. Współdziałanie, czyli praca w grupie, okazują się tu szczególnie istotne, dlatego że w przypadku dzieci w wieku szkolnym wzrasta potrzeba uczestniczenia w aktywności grupowej. Warto pamiętać, że metody oparte na współdziałaniu i wspólnych celach prowadzą nie tylko do poprawy wyników w nauce, ale też wzrostu samooceny oraz zwiększają zdolność do przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby. Nie tylko dzieci korzystają na aktywnościach grupowych, ale również nauczyciele, którzy w ten sposób mogą zaobserwować relacje między uczniami, poziom kompetencji społecznych każdego z uczniów oraz role społeczne, jakie obierają. Zebrane w ten sposób informacje są niezwykle przydatne w codziennej pracy wychowawczej, tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i eskalacji konfliktów.

Spędzanie czasu na nauce i zabawie

Programy edukacyjne oferowane przez Kopalnię Soli w Bochni obejmują wyważone proporcje między strukturyzacją czasu. Niektórym uczniom jest to szczególnie potrzebne, aby poczuć się dobrze i bezpiecznie. Programy edukacyjne, dzięki swobodnej atmosferze, pozwalają dzieciom na zaprezentowanie się z innej strony niż w szkolnej ławce. Podziemna wycieczka po Kopalni Soli w Bochni to okazja na zdobycie nowych umiejętności, a także doskonalenie tych już posiadanych. Edukacja w niecodziennych warunkach to korzyść nie tylko dla dzieci, które mogą spędzić czas poza szkołą, wzbogacając swoją wiedzę i nabywając umiejętności praktycznych, ale również dla nauczycieli obserwujących swoich podopiecznych w innych niż zawsze sytuacjach.

Zadzwoń do nas!

+48 14 615 24 60

+48 14 615 24 62

biuro@kopalnia-bochnia.pl


15 marca 2018 Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Powiązane tematy