Banner

OK zeszyt

BRAWO
Udało Ci się znaleźć pisankę!
0 /70
Dowiedz się więcej

OK zeszyt“OK zeszyty” to nowa forma oceniania kształtującego w praktyce. Pomysł związany z wykorzystaniem OK zeszytu zrodził się 1,5 roku temu, jednak mimo tak krótkiego czasu zyskał dużą popularność i stał się często wykorzystywaną metodą nie tylko w klasach 1-3, ale również i starszych. Co to jest OK zeszyt? Jak go wykorzystać w praktyce? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z zastosowaniem tej metody nauczania w praktyce.

 Po co poszukiwać nowych rozwiązań w edukacji?

Potrzeby uczniów zmieniają się, dzisiejsze dzieci, nie są tymi samymi dziećmi, co kilkadziesiąt lat temu. Edukacja więc musi wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom młodego pokolenia. Coraz większym problemem wśród uczniów jest obniżona motywacja do nauki. Świat komputerów i elektroniki dostarcza wiele bodźców i wrażeń, przez co tradycyjne metody nauczania stają się dla dzieci zwyczajnie nieatrakcyjne. Nauczyciele dwoją się i troją, by wprowadzać nowe rozwiązania, korzystają z tablic interaktywnych, dostarczają kolejnych bodźców - czy jednak są to jedyne formy innowacji pedagogicznych? Pierwszym podstawowym aspektem, który należy zmienić w dzisiejszej edukacji jest przejście z postawy nauczania, do budzenia w uczniu postawy uczenia się. OK Zeszyt został wymyślony w odpowiedzi na potrzebę wprowadzania dziecka w świat samodzielnej edukacji, ale również pobudzania go do twórczych działań i osobistych refleksji. Dzięki niemu dziecko będzie miało okazję i szansę, by zobaczyć siebie nie jako zwykłego ucznia, który musi nauczyć się określonych partii materiału, ale jako osobę kreatywną, samodzielną i twórczą w procesie kształcenia.

 OK zeszyt - czym właściwie jest?

OK zeszyt, nie jest zwykłym zeszytem szkolnym ponieważ… nie należy do nauczyciela, ale do ucznia. Oczywiście “nie należy” do nauczyciela pod względem sprawdzania i poprawiania treści zamieszczanych w nim przez dziecko. Nauczyciel nie może wystawić za niego oceny - choć może podpowiedzieć uczniowi, gdzie należy poprawić błędy. To co się w nim znajduje jest ustalane przez samego ucznia. Czy jednak OK zeszyt jest pozbawiony “ładu i składu”? Oczywiście, że nie! Dziecko w swoim zeszycie dokumentuje swój własny proces uczenia się.

W zeszycie dziecka odwzorowuje się jego wyobraźnia i kreatywność. Dzięki pomocy nauczyciela, uczeń prowadzący zeszyt ma świadomość do czego zmierzają zaplanowane działania podczas lekcji. Ponadto dzięki kryteriom sukcesu może samodzielnie monitorować stan własnej wiedzy.

undefined

 Refleksja w OK zeszycie

Uczniowie w OK zeszycie uczeni są stosowania zarówno oceny koleżeńskiej, jak również samooceny. Refleksja ucznia może przybierać również formę map myśli, które porządkują wiedzę w danym temacie. Dziecko przede wszystkim nie jest uczone od najmłodszych klas, że wszelką wiedzę podaje wyłącznie nauczyciel. Uczeń zostaje wprowadzany stopniowo w świat “odpowiedzialnej edukacji”, edukacji, na którą ma wpływ przede wszystkim on sam. Dzięki refleksji uczy się samodzielnego tworzenia notatek oraz wybierania najistotniejszych informacji, a także ma szansę o wiele bardziej zaangażować się w osobistą edukację.

 Dlaczego OK zeszyt może okazać się przydatnym narzędziem w nauczaniu?

Dzięki tej formie uczeń sam podejmuje próby kształcenia, wysnuwa wnioski, odpowiada sobie na pytanie: czy cele zajęć zostały osiągnięte? Sam decyduje, które informacje z lekcji stały się dla niego najważniejsze, najciekawsze, jakie wiadomości skupiły jego uwagę. Także i nauczyciel z postawy “Ja muszę wbić mu tą wiedzę do głowy!”, zmienia podejście na: “Pomagam mu się uczyć”. 

 OK zeszyt doceniony nie tylko przez nauczycieli… ale także i uczniów

OK zeszyt stopniowo trafia do polskich szkół. Nauczyciele, którzy wykorzystują go do w swojej codziennej pracy mają już pierwsze informacje zwrotne od uczniów. Do plusów wprowadzenia OK zeszytu w codzienną edukację zauważonych przez uczniów możemy zaliczyć:

  • wsparcie procesu indywidualnego uczenia się
  • pilotowanie postępu w nauce
  • ułatwienie przygotowań do sprawdzianów i kartkówek
  • polepszenie procesu uczenia się - dzieci zapamiętują więcej treści z lekcji
  • szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

 OK zeszyt nie tylko dla ucznia

Nowa forma umocnienia procesu uczenia się dzieci okazuje się nie tylko wielkim plusem w edukacji dzieci, ale również samego nauczyciela. OK zeszyt niejako zmusza wychowawcę do dyscypliny w planowaniu zajęć i szukania twórczych rozwiązań podczas lekcji. Warsztat pracy nauczyciela jest kształtowany w sposób świadomy i rozszerza umiejętności prowadzenia zajęć. Dokładne planowanie lekcji skłania do przemyślanych działań. Czas przeznaczony na edukację ucznia, staje się faktycznie czasem, w którym dziecko otrzymuje wiedzę i uczy się - nie jest czasem rozproszenia, gadulstwa, odbiegania od tematyki zajęć - oczywiście ze strony nauczyciela.

 Jak wprowadzić OK zeszyt w nauczaniu?

Jeśli jesteś nauczycielem, który wie, że nie posiada jeszcze wystarczającej wiedzy na temat oceniania kształtującego, możesz skorzystać z proponowanych szkoleń w zakresie OK zeszytu. Na pewno dostarczy ono wiele przydatnych informacji, a także zyskasz możliwość odpowiedzi na nurtujące Cię pytania związane z tym tematem. Jeśli jednak zdecydujesz się samodzielnie wprowadzić OK zeszyty do pracy ze swoimi uczniami - poszukaj inspiracji oraz wymień się osobistym doświadczeniem z innymi nauczycielami, którzy postanowili wykorzystać tą metodę w nauczaniu. Bez problemu znajdziesz w internecie przydatne informacje oraz blogi, które poruszają tematykę zastosowania OK zeszytu w praktyce ;)


23 kwietnia 2019 wczesnoszkolni.pl

Powiązane tematy