Zagadki i łamigłówki dla dzieci

Poprzez dostarczanie dziecku zadań zmuszających do kreatywnego myślenia dostarczamy nie tylko wiele radości wynikającej z faktu rozwiązania danego zadania ale również wspomagamy ich rozwój.  Zagadki dla dzieci to doskonała forma zabawy wspomagająca między innymi naukę myślenia czy doskonalenie pamięci.